Bony Rabatowe

Wykorzystanie Bonów Rabatowych w sklepie Holystic.pl jest proste i intuicyjne. Poniżej znajdą Państwo krótki przewodnik na ten temat: 

 1. Dodaj do koszyka wszystkie artykuły, które chciałabyś zakupić w sklepie internetowym Holystic.pl
 2. Po wybraniu wszystkich artykułów przejdź do koszyka, gdzie znajdziesz podsumowanie zamieszczonych w nim produktów. Pod listą produktów wybierz sposoby dostawy oraz formę płatności.
 3. Przejdź do pola tekstowego oznaczonego etykietą "Kupon Rabatowy" i wprowadź tutaj kod promocyjny zamieszczony na bonie rabatowym.
 4. Kliknij na przycisk zamieszczony obok pola "Kupon Rabatowy"
 5. Jeżeli kod będzie poprawny, a kupon nie został już wykorzystany zamówienie zostanie ponownie przeliczone i kwota należna do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość rabatu.
 6. Następnie kliknij "Zamawiam".

UWAGA: Aby wykorzystać niektóre bony rabatowe niezbędna jest zalogowanie się do sklepu (np. Bon otrzymany przy subskrypcji na Newslettera).

 

Regulamin korzystania z Bonów Rabatowych

 1. Bony rabatowe uprawniają do zniżek podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Holystic.pl
 2. Wystawcą bonów rabatowych jest poniższa firma, właściciel marki Holystic.pl
  Moda Prym Producent Odzieży Damskiej 
  Wileńska 40
  26-110 Skarżysko-Kamienna
 3. Każdy Bon Rabatowy posiada indywidualne oznaczenie:
  1. kod Bonu
  2. datę ważności
  3. informację tekstową o asortymencie objętym promocją
  4. wartość bonu
  5. ewentualnie kwotę minimalnej wartości zakupów przy których można wykorzystać bon - jeśli wartość ta nie została podana, wartość zakupu produktu/produktów z określonej na bonie rabatowym kategorii musi przekraczać wartość bonu rabatowego (np. w przypadku bonu rabatowego o wartości 300 zł na kategorię "płaszcze", wartość wybranych produktu/produktów z kategorii "płaszcze", musi wynosić przynajmniej 301 zł )
  6. logo Holystic
 4. Każdorazowo określa się asortyment objęty promocją.
 5. Ilość bonów rabatowych jest limitowana.
 6. Bon rabatowy przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania.
 7. Okres ważności Bonu Rabatowego jest określony każdorazowo w treści Bonu i nie może zostać przedłużony.
 8. Skorzystanie z Bonu Rabatowego, przez osoby biorące udział w promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez:
  Moda Prym Producent Odzieży Damskiej
  Wileńska 40
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  (zgodnie  z ustawą  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926  z późn. zm.).
 9. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 10. Bon Rabatowy nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
 11. Bon Rabatowy nie jest środkiem płatniczym, a przyrzeczeniem rabatu przy zachowaniu określonych warunków niniejszego Regulaminu. 
 12. Bon Rabatowy upoważnia do uzyskania rabatu przy zakupach gotówką lub kartą powyżej kwoty określonej na Bonie. Kwotę powyżej określonej na Bonie można uregulować Bonem. Maksymalna dopłata Bonem to wartość Bonu.
 13. Sklep Holystic.pl uprawniony jest  do odmówienia przyjęcia Bonu Rabatowego i jego realizacji, jeżeli przedłożony Bon Rabatowy budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia. 
 14. Sklep Holystic.pl ma obowiązek odmówić przyjęcia Bonu Rabatowego, jeśli minął okres jego ważności.
 15. Bony rabatowe nie sumują się i nie łączą z innymi promocjami i/lub przecenami.
 16. Zebranie kliku bonów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu.
 17. Kod bonu rabatowego należy wprowadzić w koszyku w polu oznaczonym tekstem "Kupon Rabatowy", który zlokalizowany jest nad kwotą do zapłaty.
 18. Reklamacje produktów zakupionych przy wykorzystaniu Bonu Rabatowego podlegają identycznym procedurom jak reklamacje produktów zakupionych bez wykorzystania Bonów Rabatowych. W przypadku uznanej reklamacji, braku możliwości naprawy lub zamiany, Klient otrzymuje zwrot kwoty, którą zapłacił gotówką lub kartą za reklamowany produkt. Nie otrzymuje kwoty, którą dopłacił Bonem, lecz Bon Rabatowy do ponownego wykorzystania.
 19. Zwrot towaru zakupionego przy wykorzystaniu Bonu Rabatowego podlega identycznym procedurom jak zwrot produktów zakupionych bez wykorzystania Bonów Rabatowych. W przypadku realizacji zwrotu produktu, Klient otrzymuje zwrot kwoty, którą zapłacił gotówką lub kartą za reklamowany produkt. Nie otrzymuje kwoty, która dopłacił Bonem ani Bonu.

Postanowienia końcowe

Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest zbędne do wzięcia udziału w Promocji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy zgodnie z Polskim Prawem.

Wystawcą Bonów Rabatowych jest firma:

 • Moda Prym Producent Odzieży Damskiej
 • Wileńska 40
 • 26-110 Skarżysko-Kamienna